Steirischen Raiffeisen Schülercup,Energie Jugendcup Slalom

18A0148 Schülerrennen Gaal SL 18A0153 Schülerrennen Gaal SL 18A0158 Schülerrennen Gaal SL 18A0167 Schülerrennen Gaal SL
18A0179 Schülerrennen Gaal SL 18A0186 Schülerrennen Gaal SL 18A0192 Schülerrennen Gaal SL 18A0203 Schülerrennen Gaal SL
18A0215 Schülerrennen Gaal SL 18A0222 Schülerrennen Gaal SL 18A0247 Schülerrennen Gaal SL 18A0252 Schülerrennen Gaal SL
18A0268 Schülerrennen Gaal SL 18A0282 Schülerrennen Gaal SL 18A0284 Schülerrennen Gaal SL 18A0293 Schülerrennen Gaal SL
18A0299 Schülerrennen Gaal SL 18A0310 Schülerrennen Gaal SL 18A0331 Schülerrennen Gaal SL 18A0333 Schülerrennen Gaal SL
18A0347 Schülerrennen Gaal SL 18A0367 Schülerrennen Gaal SL 18A0386 Schülerrennen Gaal SL 18A0432 Schülerrennen Gaal SL
18A0433 Schülerrennen Gaal SL 18A0455 Schülerrennen Gaal SL 18A0472 Schülerrennen Gaal SL 18A0474 Schülerrennen Gaal SL
18A0489 Schülerrennen Gaal SL